Bu yazıda, daha önce hazırlamış olduğum A1 metinlerin devamı olarak A2 İngilizce 10 metin ve Türkçe çevirisini işliyor olacağım. Her İngilizce metnin altında bulunan “Metnin Türkçesi” butonuna tıkladığınızda çeviri seçeneği açılacaktır.

İngilizce Metinler:

A Trip to the City (Şehre Yolculuk)

Metnin İngilizcesi

Last weekend, I visited the city with my family. The city is very lively and full of people. We saw many interesting buildings and museums. We also visited a big park. There were street performers and artists. We had lunch in a small café. The food was delicious. I enjoyed exploring the city.

Metnin Türkçesi

Geçen hafta sonu ailemle birlikte şehri ziyaret ettim. Şehir çok canlı ve insanlarla dolu. Birçok ilginç bina ve müze gördük. Büyük bir parkı da ziyaret ettik. Sokak sanatçıları ve ressamlar vardı. Küçük bir kafede öğle yemeği yedik. Yemekler çok lezzetliydi. Şehri keşfetmekten keyif aldım.


Learning to Cook (Yemek Pişirmeyi Öğrenmek)

Metnin İngilizcesi

I recently started learning to cook. Cooking is not only a useful skill but also quite enjoyable. I follow recipes from a cookbook. Yesterday, I tried making spaghetti Bolognese. It required several ingredients like tomatoes, meat, and herbs. The process was fun, and the result was surprisingly good. Cooking can be a creative and rewarding hobby.

Metnin Türkçesi

Yakın zamanda yemek pişirmeyi öğrenmeye başladım. Yemek pişirmek sadece faydalı bir beceri değil, aynı zamanda oldukça keyifli. Bir yemek kitabındaki tarifleri takip ediyorum. Dün spagetti bolognese yapmayı denedim. Domates, et ve otlar gibi çeşitli malzemeler gerektiriyordu. Süreç eğlenceliydi ve sonuç şaşırtıcı derecede iyiydi. Yemek pişirmek yaratıcı ve ödüllendirici bir hobi olabilir.


My Favorite Book (En Sevdiğim Kitap)

Metnin İngilizcesi

My favorite book is “The Little Prince” by Antoine de Saint-Exupéry. It’s a wonderful story that combines elements of adventure, philosophy, and fantasy. The book explores themes of friendship, love, and the essence of life. Each time I read it, I discover new meanings and insights. It’s a timeless classic that appeals to both children and adults.

Metnin Türkçesi

En sevdiğim kitap Antoine de Saint-Exupéry’nin “Küçük Prens” kitabı. Macera, felsefe ve fantezi unsurlarını birleştiren harika bir hikaye. Kitap, dostluk, aşk ve hayatın özü gibi temaları inceliyor. Her okuduğumda yeni anlamlar ve içgörüler keşfediyorum. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden zamansız bir klasik.


A Day in My Life (Hayatımda Bir Gün)

Metnin İngilizcesi

Every day, I wake up at 7 a.m. and start my day with a healthy breakfast. I usually have eggs and toast with a cup of tea. Then, I go for a morning jog in the park. It’s refreshing and energizes me for the day. After that, I head to work. My job involves working on a computer, so I make sure to take short breaks. In the evening, I enjoy reading or watching a movie. This routine keeps me balanced and productive.

Metnin Türkçesi

Her gün sabah 7’de uyanır ve güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlarım. Genellikle yumurta ve ekmek kızartması, yanında bir fincan çay olur. Sonra, parkta sabah koşusuna çıkarım. Bu beni canlandırır ve gün için enerji verir. Ardından işe giderim. İşim, bir bilgisayar üzerinde çalışmayı gerektirir, bu yüzden kısa molalar almayı ihmal etmem. Akşamları kitap okumaktan ya da film izlemekten keyif alırım. Bu rutin beni dengeli ve üretken kılar.


Visiting the Zoo (Hayvanat Bahçesini Ziyaret)

Metnin İngilizcesi

Last Sunday, I went to the zoo with my cousins. The zoo had many different animals like lions, elephants, and monkeys. We watched the monkeys playing, which was very amusing. I learned that elephants can live up to 70 years. The visit to the zoo was not only fun but also educational. It’s important to protect these animals and their habitats.

Metnin Türkçesi

Geçen Pazar, kuzenlerimle birlikte hayvanat bahçesine gittim. Hayvanat bahçesinde aslanlar, filler ve maymunlar gibi birçok farklı hayvan vardı. Oynayan maymunları izlemek çok eğlenceliydi. Fillerin 70 yıla kadar yaşayabildiğini öğrendim. Hayvanat bahçesini ziyaret etmek sadece eğlenceli değil, aynı zamanda eğiticiydi. Bu hayvanları ve yaşam alanlarını korumanın önemli olduğunu düşünüyorum.


My Dream Job (Hayalimdeki İş)

Metnin İngilizcesi

My dream job is to become a graphic designer. I am fascinated by the combination of art and technology in this field. Graphic designers create visuals for websites, advertisements, and magazines. I am currently learning different design software and practicing my skills. I hope to work for a creative agency in the future. Following your passion is essential for a fulfilling career.

Metnin Türkçesi

Hayalimdeki iş, grafik tasarımcı olmak. Bu alandaki sanat ve teknoloji birleşimi beni büyülüyor. Grafik tasarımcılar, web siteleri, reklamlar ve dergiler için görseller yaratır. Şu anda farklı tasarım yazılımlarını öğreniyor ve becerilerimi geliştiriyorum. Gelecekte yaratıcı bir ajans için çalışmayı umuyorum. Tatmin edici bir kariyer için tutkunuzu takip etmek çok önemli.


An Interesting Hobby (İlginç Bir Hobi)

Metnin İngilizcesi

One of my hobbies is astronomy. I find it fascinating to explore the universe and learn about different planets and stars. On clear nights, I use my telescope to observe the night sky. Recently, I saw the rings of Saturn, which was an incredible experience. Astronomy has made me appreciate the vastness of space and our place in the universe.

Metnin Türkçesi

Hobilerimden biri astronomi. Evreni keşfetmek ve farklı gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgi edinmek benim için büyüleyici. Açık gecelerde, gece gökyüzünü gözlemlemek için teleskopumu kullanıyorum. Geçenlerde Satürn’ün halkalarını gördüm, bu inanılmaz bir deneyimdi. Astronomi, bana uzayın genişliğini ve evrendeki yerimizi takdir etmeyi öğretti.


A Memorable Trip (Unutulmaz Bir Gezi)

Metnin İngilizcesi

Two years ago, I had a memorable trip to Paris. The city was full of history and culture. I visited famous landmarks like the Eiffel Tower and Louvre Museum. The art in the Louvre was breathtaking. I also enjoyed French cuisine; especially the pastries were delightful. Walking along the Seine River at sunset was a beautiful experience. This trip inspired my love for travel and exploration.

Metnin Türkçesi

İki yıl önce Paris’e unutulmaz bir gezi yaptım. Şehir tarih ve kültürle doluydu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi ünlü yerleri ziyaret ettim. Louvre’daki sanat eserleri nefes kesiciydi. Ayrıca Fransız mutfağını, özellikle de pastaları çok beğendim. Gün batımında Sen Nehri boyunca yürümek harika bir deneyimdi. Bu gezi seyahat ve keşif aşkıma ilham verdi.


The Joy of Reading (Okumanın Keyfi)

Metnin İngilizcesi

Reading has always been a passion of mine. It opens a window to different worlds and ideas. Recently, I finished a novel set in the 19th century. It was about the adventures of a young sailor. The detailed descriptions and the historical setting were captivating. Reading not only entertains me but also enriches my knowledge and vocabulary. I believe everyone can find joy in reading.

Metnin Türkçesi

Okumak benim için her zaman bir tutku olmuştur. Farklı dünyalara ve fikirlere bir pencere açar. Yakın zamanda, 19. yüzyılda geçen bir romanı bitirdim. Bu, genç bir denizcinin maceraları hakkındaydı. Detaylı betimlemeler ve tarihi çevre büyüleyiciydi. Okumak sadece beni eğlendirmez, aynı zamanda bilgimi ve kelime dağarcığımı zenginleştirir. Herkesin okumadan keyif alabileceğine inanıyorum.


Learning a New Language (Yeni Bir Dil Öğrenmek)

Metnin İngilizcesi

Learning a new language is both challenging and exciting. I started learning Spanish a few months ago. I practice every day by listening to Spanish music and watching films in Spanish. I also use language apps to improve my grammar and vocabulary. Speaking with native speakers has been particularly helpful. Although it’s sometimes difficult, the satisfaction of understanding and communicating in a new language is immense.

Metnin Türkçesi

Yeni bir dil öğrenmek hem zorlayıcı hem de heyecan verici. Birkaç ay önce İspanyolca öğrenmeye başladım. Her gün İspanyolca müzik dinleyerek ve İspanyolca filmler izleyerek pratik yapıyorum. Ayrıca dil uygulamalarını dil bilgisi ve kelime dağarcığımı geliştirmek için kullanıyorum. Anadili İspanyolca olan kişilerle konuşmak özellikle faydalı oluyor. Bazen zor olsa da, yeni bir dilde anlamanın ve iletişim kurmanın verdiği tatmin muazzam.

Kategoriler:

Kişisel Gelişim,

Etiketler

,