Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Mezopotamya Uygarlıkları


Mezopotamya

 • Güneydoğu Toroslardan başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanmış, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalmış bölgedir.
 • Ekonominin temeli tarıma dayalıdır.
 • Tarih boyunca sık sık istilaya uğramıştır. Bu da kültürel etkileşiminin yaşanmasına ortam hazırlamıştır.
 • Çok tanrılı bir dini inanış vardır.
 • Uygarlıklar; Sümer, Akad, İskit, Asur, Elam’dır.

Sümerler

 • Mezopotamya’nın bilinen ilk uygarlığıdır.
 • Yazıyı kullanarak tarihi devirleri başlatmıştır.
 • Site adı verilen şehir devletleri vardır. Ensi (Patesi) adı verilen yöneticileri vardır.
 • Ziggurat adı verilen çok katlı tapınakları vardır. En üst kat gözlemevi, orta kat okul veya kütüphane, alt kat ise depo olarak kullanılır.
 • Ay yılına dayalı takvimi ilk kullanandır.
 • İlk kanunları Urugakina’dır.

Elamlar

 • Başkenti Sus’tur.
 • Çanak, çömlek, seramik yapımıyla ilgilemiştirler.

Akadlar

 • Başkenti Agode’dir.
 • İlk düzenli orduyu kullanandır.
 • İlk merkeziyetçi devleti benimseyen uygarlıktır.
 • Kral I. Sargon zamanında “dünya hakimiyeti” kavramını kullanmışlardır.

Babiller

 • İlk anayasayı yapmışlardır (Hammurabi).

Asurlar

 • Başkenti Ninova’dır.
 • Anadolu’ya yazıyı getirerek Anadolu’da tarihi devirlerin başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Karum adlı pazar yerlerinde ticaretle uğraşmışlardır.
 • Ninova’daki kütüphaneyle Mezopotamya kültürünün tanınmasında etkili olmuşturlar.

Rıdvan Atmaca

Ben Rıdvan Atmaca. 2003 Bursa doğumluyum. Teknoloji, gündem, tarih konularına meraklıyım. Araştırma yapmak ve öğrenmek en büyük tutkum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir